Podpořte nás

Občanské sdružení ze zákona hospodaří pouze s prostředky vybranými z vlastních zdrojů (členské příspěvky), financemi z grantových (dotačních) programů a sponzorskými dary. Jako malé lokální sdružení s mnohými aktivitami určenými zejména pro děti a mládež uvítáme dary materiální i finanční.
 
 
Chcete-li naši činnost podpořit peněžním darem, číslo účtu je: 4886092001/5500
 
(transparentní účet, Raiffeisenbank a. s.) 
 
Na možnostech materiální pomoci se rádi domluvíme prostřednictvím e-mailu 7dni@7dni-mikulov.cz 
  
Děkujeme!
 
 
Na oplátku nabízíme vystavení potvrzení o sponzorském daru pro odečet z daní, poděkování a vystavení loga vaší organizace na webu 7 DNÍ, o. s. a propagačních materiálech. V případě příspěvku na konkrétní akci také poděkování v rámci jejího konání a v místním tisku. Další požadavky možno domluvit.


Podpořili nás


ARCHA 2/2012 - Ruka podaná potřebným

Březový lístek

Přihlášení