Terminář akcí

NABÍDKA A TERMÍNY AKTIVIT JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY!

 
AKCE 7 DNÍ 2014
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
V roce 2013 proběhlo:
 
Leden
AKCE PRO VEŘEJNOST ZRUŠENY

Únor
AKCE PRO VEŘEJNOST ZRUŠENY

 • 1.2. – zveřejnění propozic a přihlášek k LT Templštýn
 • 1.-3.2. – Ledová Praha (J. Falková, M. Chmelinová)
 • 9.2. – VALNÁ HROMADA 7 DNÍ
 • 26.2. – ÚŘEDNÍ HODINY PRO LT, KLUBOVNA SKLEP 18.00 - 19.30 HODIN

Březen

 • 1.-3.3. – RVVZ Mikulov - vzdělávací akce pro osoby pracující ve volném čase v JmK a Kraji Vysočina, 7 DNÍ jako hlavní organizátor (J. Falková a všichni členové, instruktoři)
 • 24.3. – Zámecké čtení pro princezny a rytíře (J. Falková, A. Gattinger)
 • 26.3. – ÚŘEDNÍ HODINY PRO LT, KLUBOVNA SKLEP 18.00 - 19.30 HODIN
 • 29.-31.3. –  Velikonoční víkendovka pro KI (J. Falková)

 
Duben

 • 9.4. – Čtení pro předškoláky (interní akce pro MŠ Zelený ráj)
 • 10.4. – zveřejnění propozic a přihlášek k příměstským táborům
 • 20.4. – Den Země, výtvarné dílničky a soutěže (A. Gattinger)
 • 23.4. – ÚŘEDNÍ HODINY PRO LT, KLUBOVNA SKLEP 18.00 - 19.30 HODIN
 • 30.4. – Pálení čarodějnic (J. Falková, Š. Šubová)


 
Květen

 • 8.5. – Brigáda pro Pálavu (akce pro KI a členy sdružení)
 • 19.5. – Voříškiáda (L. Pecová, M. Hlavačková)
 • 28.5. – ÚŘEDNÍ HODINY PRO LT, KLUBOVNA SKLEP 18.00 - 19.30 HODIN


 
Červen

 • 1.6. – Den dětí, lanové aktivity a malování na tvář (J. Falková, L. Prochásková, L. Pecová)
 • 15.6. – Předtáborové setkání vedoucích LT Templštýn
 • 25.6. – ÚŘEDNÍ HODINY PRO LT, KLUBOVNA SKLEP 18.00 - 19.30 HODIN
 • 26.6. – Schůzka s rodiči dětí LT Templštýn (J. Falková a LT tým)


 
Červenec

 • 13.-27.7. – LT Templštýn (J. Falková)
 • 29.7.-2.8. – PLT Živly přírody (L. Pecová)

 
Srpen

 • 12.-16.8. – PLT divadelní (J. Falková)
 • 31.8. – Netopýří noc, výtvarné dílničky a soutěže (A. Gattinger)

 
Září

 • 13.-15.9. Víkendovka KI s novými členy (M. Hlavačková)

 
Říjen

 • 13.10. Den deskových her (M. Žovinec)

Listopad

 • 15.-17.11. – CVVZ Třebíč – vzdělávací akce pro vedoucí a instruktory (J. Falková)
 • 16.-17.11. Víkencovka Ki (M. Hlavačková)


 
Prosinec

 • 15.12. Vánoční výtvarná dílničky v rámci Vánoc pod Radnicí v Mikulově (J. Falková)
 • 23.12. Vánoční turnaj deskových her (M. Žovinec)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Podpořili nás


ARCHA 2/2012 - Ruka podaná potřebným

Březový lístek

Přihlášení