Členství

Jak se stát členem na rok 2017?

Vyplněním žádosti o členství (viz. Dokumenty nebo k vyzvednutí osobně u níže uvedených) a zaplacením členského příspěvku ve výši 100 Kč / rok (leden - prosinec), sekce Volejbal hradí 550 Kč / rok. Preferujeme platbu v hotovosti, oproti které vystavíme doklad (šetříme na bankovních poplatcích za přijatou transakci).

Dlouhodobí členové prodlužují své členství uhrazením příspěvku do 28. února, možno vyřídit osobně na valné hromadě 11. února.

Žádosti a platby přijímají Kuba Gajdušek (případně Monča Gajdušková) i Jiřka Drbošalová po osobní domluvě či dohodě na e-mailu predseda@7dni-mikulov.cz . V případě nefunčnosti dokumentového serveru zašleme elektronickou podobu žádosti.

Z ADMINISTRATIVNÍCH DŮVODŮ ŽÁDÁME O DODRŽENÍ TERMÍNU DO 28. 2.!
 
Děkujeme!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádat o členství ve spolku 7 DNÍ může každý, kdo souhlasí se stanovami a cíli organizace (viz Dokumenty) a chce se podílet na jeho aktivitách. Na členství nevzniká nárok automaticky, přijetí člena schvaluje příslušný orgán.

Člen má zejména právo účastnit se akcí a aktivit sdružení, podílet se na jejich organizaci a také pořádat pod hlavičkou sdružení vlastní akce (schválené výborem). Od patnácti let může každý člen volit do orgánů sdružení a od osmnácti let být do těchto orgánů volen.

Povinností člena je především dodržovat stanovy sdružení, dbát na jeho dobrou pověst a nepoškozovat ji svým případným nevhodným chováním. Předpokládáme, že se člen bude aktivně podílet na plnění cílů sdružení a v případě zvolení svědomitě vykonávat funkce v orgánech. Nutné je také vždy do 28. února (či nejpozději měsíc po přijetí za člena, pokud výbor nestanoví jinak) zaplatit členský příspěvek stanovený valnou hromadou. Pro rok 2015 ve výši 100 Kč.

Nově je v žádosti o členství kolonka "trvalý člen", po jejímž zaškrtnutí již nebude člen vyplňovat v budoucnosti žádné žádosti, ale pouze své členství prodlouží zaplacením členského poplatku. Tato položka je nepovinná.

Také kolonka "sekce/klub" je určena jen některým členům - v roce 2015 dospívajícím z Klubu instruktorů, hráčům Klubu deskových her, zájemcům o Divadlo Sedmička či Šachistům.

O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné a vlastnoručně podepsané přihlášky (ke stažení v Dokumentech) výbor sdružení, nejpozději tři měsíce po zaslání na adresu sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena, zaniká nesplněním členských povinností, vystoupením člena písemným oznámením, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady a zánikem sdružení.

Od počátku roku 2011 jsme spustili vnitřní motivační systém odměn pro aktivní členy (instruktory, vedoucí, organizátory akcí) a také bonusy pro členy - účastníky akcí (např. nižší poplatky za akce, tábory apod., nabídka účasti na výběrových akcích).

PřílohaVelikost
Zadost o clenstvi 2017.pdf762.55 KB

Podpořili nás


ARCHA 2/2012 - Ruka podaná potřebným

Březový lístek

Přihlášení