Tým

Všichni vedoucí, instruktoři a funkcionáři ze spolku 7 DNÍ pracují ve volném čase s dětmi a mládeží jako dobrovolníci bez nároku na honorář, vedle svých pracovních a studijních povinností, a věnují tomu vlastní volný čas včetně dovolených.

Přesto, že nejsme "profesionální organizace", snažíme se všechny proškolovat v potřebných oblastech a odměňovat je za ochotu a úsilí alespoň příspěvky na další vzdělávání a věcnými odměnami, pokud se podaří sehnat finance.


Mgr. Jiřina Drbošalová, dříve Falková (Jiřka)

Funkce ve spolku 7 DNÍ: předseda (do února 2019)
 
Kontakt: predseda (@)7dni-mikulov.cz
 
Zaměstnání: sociální pracovnice (Úřad práce ČR, Brno)
 
Praxe (volný čas): 20 let
 
Školení: PdF MU Brno a FSS MU Brno (studium), kurz Zdravotníka zotavovacích akcí, školení Hlavní vedoucí LT, Instruktor lanových aktivit II. třídy (nízká lana), kurz dramatické výchovy (NIPOS-Artama Praha)
 
O sobě píše: „Od dětství jsem chtěla být spisovatelkou, psala a kreslila knížky pro svou o tři roky mladší sestru, a svůj sen jsem si splnila vystudováním žurnalistiky. Osud mi ale postavil do cesty DDM v Mikulově, kde jsem od roku 1997 vedla kroužky, pořádala akce a účastnila se letních táborů jako instruktorka a vedoucí. V roce 2006 jsme s vedoucími založili Klub instruktorů, v letech 2008-2009 jsem na DDM pracovala jako pedagog a letních táborů se od té doby účastním jako hlavní vedoucí. Další zkušenosti jsem sbírala v těchto organizacích: o.s. Pionýr; TyfloCentrum Brno, o.p.s.; Ratolest Brno o.s.; MŠ Habánská – Mikulov. K mým koníčkům patří především čtení, psaní a spaní, nyní také naše nové občanské sdružení.“
 
Motto: Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš povahu. Zasej povahu, sklidíš osud. (čínské přísloví)
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šárka Šubová
 
Funkce ve spolku 7 DNÍ: místopředseda (do února 2019)
 
Kontakt: mistopredseda (@) 7dni-mikulov.cz
 
Zaměstnání: studentka VŠ v Praze
 
Praxe (volný čas): 7 let
 
Školení: instruktorský kurz, kurz Zdravotník zotavovacích akcí
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ing. Jakub Gajdušek
 
Funkce ve spolku 7 DNÍ: hospodář (do února 2019)
 
Kontakt: hospodar (@) 7dni-mikulov.cz
 
Zaměstnání: projektant
 
Praxe (volný čas): 15 let
 
Školení: vůdcovské zkoušky (Junák)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mgr. Ondřej Zobač, Ph. D. (Zob)
 
Funkce ve spolku 7 DNÍ: revizor (do února 2019)
 
Kontakt: revizor (@) 7dni-mikulov.cz
 
Zaměstnání: doktorand PřF MU (obor chemie)
 
Praxe (volný čas): 17 let
 
Školení: školení Hlavní vedoucí LT, Instruktor lanových aktivit II. třídy (nízká lana), Instruktor lanových aktivit I. třídy (vysoká lana)
 
O sobě píše:
Praxe:
ZS Morava Brno (celoroční činnost): rok vedoucí družinky, dva roky vedoucí oddílu, rok hospodář, hlavní vedoucí Zimního tábora, hospodář + zásobovač Letního tábora
DDM Mikulov: dva roky vedoucí oddílu
Kurzy akreditované MŠMT: Hlavní vedoucí dětských táborů, Instruktor lanových aktivit II. třídy Koníčky: kytara, geocaching, lanové aktivity, jízda na kole

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Michal Žovinec (Entis)
 
Funkce ve spolku 7 DNÍ: vedoucí Klubu her
 
Kontakt: deskovky (@) 7dni-mikulov.cz
 
Zaměstnání: Kovovýroba Žovinec
 
Praxe (volný čas): 18 let (z toho 12 let deskové hry)
 
O sobě píše: „Narodil jsem se v roce 1981. Když se nás ve školce paní učitelka ptala, čím chceme být až vyrosteme, řekl jsem jí: „Já chci být rytířem!“ A ona na to, že to není možné… V roce 1997 jsem poznal hru Dračí Doupě, která mě velice nadchla, začal jsem hodně číst fantasy literaturu, hrát první deskové hry a můj osud byl neodvratně zpečetěn. Dále jsem začal vést na DDM Dračí Doupě (asi 3 roky), pak kroužek deskových her (3 roky), v rámci kterého jsem dělal i „herní neděle“, a nakonec výpravný šerm dřevěnými zbraněmi, neboli LARP (1 rok).
Potom mě osud zavál do ochotnického divadla. Jelikož mne to táhlo odmalička k šermu, poznal jsem zhruba před sedmi lety svého prvního učitele, dále přišel Pepíno a skupina historického šermu Orphanus a čtyři roky vystupování a srandy :-)
Nyní jsem válečníkem, který pod římskou standardou poráží barbary, jezdí na bitvy a působí v SHŠ Marcomania o. s. (www.marcomania.cz). Ve skupině mám na starosti výcvik a výzbroj. Do budoucna bych chtěl vdechnout život šermu a lukostřelbě na jižní Moravě.“

Moje motto: „Kdo je pravý muž, když nedokáže změnit svět k lepšímu.“ (film Království nebeské) a „Jsme tvořeni z téže hmoty jako sny.“ (William Shakespeare)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Monika Gajdušková (Veverka)
 
Funkce ve spolku 7 DNÍ: vedoucí sekce Volejbal
 
Zaměstnání: administrativní pracovnice, momentálně na rodičovské dovolené
 
Praxe (volný čas): 14 let
 
Školení: čekatelské zkoušky (Junák), Hlavní vedoucí letních táborů
 
O sobě píše: „Narodila jsem se v roce 1989 a dvanáct let svého života strávila jako členka Junáka v Mikulově. Od čtrnácti let jsem se podílela na vedení několika dívčích družin, než mi pracovní vytížení tuto pravidelnou činnost znemožnilo. Od roku 2008 jezdím na letní tábory i s jinými organizacemi jako oddílová vedoucí a spolupracuji na dalších akcích během roku. K mým koníčkům patří kromě akcí s dětmi také výcvik pejska Tima, luštění křížovek a speleologie.“
 


Podpořili nás


ARCHA 2/2012 - Ruka podaná potřebným

Březový lístek

Přihlášení