Ohlédnutí za rokem 2011 pro kroniku Města Mikulov

Pá, 01/13/2012 - 08:45 — jirinka

Ve druhém roce své existence mělo volnočasové občanské sdružení 7 DNÍ 36 členů, z toho 28 mladších šestadvaceti let. Instruktoři a vedoucí uspořádali nebo se zapojili do 39 akcí, kterými prošlo 1458 návštěvníků z řad dětí, mládeže i jejich rodičů a prarodičů.
 
Nejhezčími a stěžejními akcemi byl lednový Karneval na sněhu a březnové Zámecké čtení s princeznou, obojí ve spolupráci s Mateřskou školou „Zelený ráj“. V květnu ukázala Voříškiáda, soutěž psů a jejich páníčků, že má pevné místo v místním volnočasovém dění stejně jako říjnová Večerní hra. Jako tradičně se uskutečnila ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Pálava a nebojácné děti stopovaly v zámecké zahradě Bílou paní.
 
Z pravidelných akcí se těší oblibě Dny deskových her, které navštěvuje kolem třiceti hráčů z řad veřejnosti čtyřikrát do roka, a každoměsíční výtvarné dílničky otevřené všem věkovým kategoriím.
 
Za velký úspěch považujeme zejména letní tábory, které se konaly již zcela v naší vlastní režii. V červenci jsme uspořádali tři příměstské – divadelní, sportovní a římanský, v srpnu to byl pobytový čtrnáctidenní tábor. Celkem jsme v létě zabavili 110 dětí nejen z Mikulovska. Velký dík patří zejména všem dobrovolníkům z řad vedoucích, kteří dětem věnují vlastní volný čas a pracují zadarmo.
 
Stále se během roku 2011 scházel a pracoval Klub instruktorů a Klub deskových her. Dospívající a mladí dospělí z Mikulova a okolí hráli dvakrát týdně volejbal.
 
Na podzim byli do výboru sdružení zvoleni:
Předseda: Mgr. Jiřina Falková (*1982)
Místopředseda: Lucie Prochásková (*1992)
Hospodář: Monika Hatlapatková (*1989)
Revizor: Bc. Ondřej Zobač (*1987)
 
Sdružení hospodařilo v tomto roce s prostředky z grantů Nadace VIA, Nadace Vodafone ČR, dotací Města Mikulov a vlastní hospodářské činnosti. Sponzorské dary věnovala také řada rodičů a Ing. Miroslav Volařík. Za podporu a zapůjčování prostor na činnost vděčíme Mikulovské rozvojové s.r.o., CEV Pálava, Správě CHKO Pálava a oběma mikulovským základním školám. 
 
Zpracovala Jiřina Falková


Podpořili nás


ARCHA 2/2012 - Ruka podaná potřebným

Březový lístek

Přihlášení